TCMA 027
การสัมมนา Show & Share การวางแผนการปิดเหมือง (Closure Plan)

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดยคณะทำงานเหมืองแร่ และทรัพยากรธรณี จัดสัมมนา เรื่อง การวางแผนการปิดเหมือง หรือ Closure Plan เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ อาคารพัฒนา และฝึกอบรม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด จังหวัดสระบุรี โดยมีวิศวกรจากบริษัทสมาชิกเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 40 คน

นอกจากจะได้รับทราบ การนำเสนอ Closure Plan ของเหมืองถ่านหิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จากคุณสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ วิศวกรใหญ่ จากบริษัท เอสซีจีซิเมนต์ จำกัด แล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้รับทราบ แผนการปิดเหมือง จากคุณชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ รวมทั้ง ได้เยี่ยมชมการฟื้นฟูเหมืองหินปูนของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ด้วย

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของคณะทำงานเหมืองแร่ และทรัพยากรธรณีของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ที่จัดขึ้่นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ทางด้านการวางแผนการปิดเหมือง โดยเฉพาะการฟื้นฟูสภาพเหมือง และการจัดการสภาพเหมืองหลังจากการปิดเหมืองไปแล้ว

More Pictures