DSC0466
พิธีมอบทุนการศึกษา

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดยคณะทำงานสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน การมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เครื่องดนตรี และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับบอน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คณะทำงานสิ่งแวดล้อมกำหนดแผนงานไว้ในปี 2556

 

ในการนี้ คุณสมธิดา ปิยปาณ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และคุณกรันย์ พิพิธสมบัติ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะทำงานสิ่งแวดล้อมของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 152 ทุน และมอบเครื่องดนตรีให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับบอน เพื่อนำไปพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

More Pictures