Biodiversity 1
การสัมมนา ความหลากหลายทางชีวภาพ

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดยคณะทำงานสิ่งแวดล้อม จัดงานสัมมนา “ความหลากหลายทางชีวภาพ : Biodiversity” เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรม แวลลี่ย์ การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดสระบุรี โดยมี ผศ.ดร. สคาร ทีจันทึก ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าวให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากบริษัทสมาชิกกว่า 50 คน

 

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสมาชิกของสมาคมฯ รับทราบถึง ความรู้พื้นฐานทางด้านนิเวศ การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหมืองแร่ รวมถึง การฟื้นฟูป่า และกระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ภายในองค์กรของตนเอง

More Pictures