012
พิธีมอบทุนการศึกษา

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดยคณะทำงานสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ชลประทานซีเมนต์  จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน การมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา  รวมทั้ง ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตาพด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คณะทำงานสิ่งแวดล้อมกำหนดแผนงานไว้ในปี 2556

 

ในการนี้ คุณสมธิดา ปิยปาณ ผู้จัดการสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และคุณสุรพงษ์ กุลตั้งกิจเสรี ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะทำงานสิ่งแวดล้อมของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 120 ทุน  เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาของเด็ก และเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

More Pictures