MG8459
งานแถลงข่าวครบรอบ 3 ปี โครงการ โรงปูนรักษ์ชุมชน

โครงการ โรงปูนรักษ์ชุมชน โดยความร่วมมือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ในเอสซีจีซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย จัดงานแถลงข่าวผลงานครบรอบ 3 ปี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี พร้อมประกาศความมุ่งมั่นพัฒนาโรงปูนสีเขียว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณชรัส บุณณสะ ปลัดจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รวมทั้งมีหน่วยราชการท้องถิ่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

การดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการ โรงปูนรักษ์ชุมชน ยังคงมุ่งเน้นภารกิจหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสระบุรี โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น โครงการ พี่สอนน้อง โครงการ ค่ายเด็กและเยาวชน โรงปูนรักษ์ชุมชน โครงการ ฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหาดสองแคว โรงปูนรักษ์ชุมชน 1 อาคารห้องสมุดโรงเรียนวัดป่าไผ่ โรงปูนรักษ์ชุมชน 2 และอาคาร โรงปูนรักษ์ชุมชน 3 (หลังคาคุมสนามโรงเรียนบ้านซับบอน) ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น

 

ภายในงาน มีการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ โรงปูนรักษ์ชุมชนในพื้นที่แก่งคอย ซึ่งสามารถสะท้อนประโยชน์ของความร่วมมือในลักษณะ Partnership ที่เกิดผลดีทั้งต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และความมุ่งมั่นดูแลเอาใจใส่ชุมชน

More Pictures