IMG1504
งานแถลงข่าว โครงการฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ ครั้งที่ 2

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชน คัพ ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ที่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โรงงานสระบุรี ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนใช้เวลาว่างด้วยการเล่นกีฬา พร้อมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีระหว่างเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน หลังจากได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักเรียน และชุมชนในพื้นที่

 

“โครงการฟุตบอลโรงปูนรักษ์ชุมชนคัพ” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 8 โรงเรียนในพื้นที่แก่งคอย และมวกเหล็ก ซึ่งโครงการ โรงปูนรักษ์ชุมชน มุ่งหวังให้โครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้มีศักยภาพทางการกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด

More Pictures