06 thaipride logo

สมาชิกสมาคมฯ

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด

ปีที่ก่อตั้ง 2548
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2034/132–161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ (66) 2716 0731-3  โทรสาร (66) 2716 1716
เว็บไซด์ www.tpcc.co.th


โรงงานสระบุรี

ที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 159  หมู่ 9 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย สระบุรี 18110
โทรศัพท์ (66) 3624 0800  โทรสาร (66) 3624 0845

กำลังการผลิต ปูนซีเมนต์ 960,000 ตัน/ปี ปูนเม็ด 2,500 ตัน/วัน
ชนิดของกระบวนการผลิต แบบแห้ง
จำนวนหม้อเผา 1 หม้อ

ชนิด และตราผลิตภัณฑ์    
ปูนซีเมนต์ผสม (ตราราชสีห์เขียว)
ปูนซีเมนต์ผสม 40 กก. (ตราราชสีห์ซูเปอร์)
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (ตราราชสีห์แดง)